תחומי עיסוק המשרד

 משמורת, הסדרי ראיה: תסקירים, מומחי מסוגלות הורית, משמורת משותפת, הרחבת הסדרי ראיה, אכיפת הסדרי ראיה, משמורת זמנית.


 מזונות: מזונות ילדים, מזונות אשה, מזונות ידועה בציבור, מזונות מאם, הפחתת מזונות, הגדלת מזונות, תביעה עצמאית למזונות קטינים לאחר הגט, תביעה למזונות ילדים בגירים.


 רכוש: תביעות לפירוק שיתוף בנכסים, בחשבונות בנדל"ן בחברות, תביעות לאיזון משאבים לשמירת זכויות כספים חסכונות זכויות פנסיוניות, חלוקה לפי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני


 גירושין: תביעות גירושין, כתובה, שלום בית, חיוב בגט


 שלום בית: ייצוג בהליכי שלום בית


 כתובה:  ייצוג בתביעות לכתובה


 ידועים בציבור: הסכמים, מזונות, פיצויים, 


 הסכם גירושין: הסכמי גירושין כוללים הסכמי שלום בית ולחילופין גירושין


 הסכמי ממון: הסכמי ממון לפני ואחרי נישואין


 הורות משותפת: הסכמים להורות משותפת לקראת הבאת ילד משותף לעולם


 צוואות וירושות: עריכת צוואות, בקשות לצווי ירושה, התנגדויות לצוואות


 העתקת מגורים: תביעות וצווי מניעה להעתקה מקוח מגורים


 הגירה: תביעות להיתר הגירה לחו"ל


 אפוטרופסות: תביעות לאפוטרופסות בעניינים שונים- גוף רכוש חינוך​

עורך דין